Agder

Styret

Navn

Telefon

Valgt for

Leder Arild Finnsen 95234257 2022-2023
Nestleder Gunnar Inge Aaneland 91880238 2023
Sekretær Odd Øyvind Fløysvik 99249995 2023-2024
Økonomiansvarlig Åshild Rødsås 47623046 2022-2023
Styremedlem Tore Gustavsen 48122604 2023-2024
1. varamedlem Brit Marstein Olsen 47237697 2023-2024
2. varamedlem Bente Westergren 97481460 2022-2023
       

Redaktør

Holger Zachariassen 91164812  

 

     

Revisorer

     
Revisor 1 Bjørn Usterud 95720011 2022-2024
Revisor 2 Kjellaug Goris 90953681 2022-2023
Vararevisor Helge Kirkehei 93402469 2023-2024
       

Valgkomite

     
Medlem 1 Rolf Kjell Bekkevik 41003445 2023-2024
Medlem 2 Nils Olav Odden 90824886 2023-2024
Medlem 3 Reidun Kaddeberg 95053653 2022-2023