Til nyhetsarkivet

ÅRSMØTE 2019

Publisert 13. mars 2019

Postpensjonistene i Buskerud avholdt sitt årsmøte 6. mars 2019 på Klækken Hotell på Ringerike

Årsmøtet startet kl. 1100 - likevel slik at det ble servert kaffe og 1/2 rundstykke fra kl. 1030. Den første timen var avsatt til underholdning og vi hadde besøk av Karin Jokerud og Arne Lesteberg som spilte og sang.

Dirigent på årsmøtet var Per Hodt og sekretær var Svein Arne Fossbakken. Årsmøtet ble gjennomført i henhold til ordinær dagsorden og avdelingen har følgende tillitsvalgte i kommende år:
* Leder:               Jan Dybvik                              gjenvalgt for 2 år
* Nestleder:         Per Hodt                                 ikke på valg
* Sekretær:         Svein Arne Fossbakken          ikke på valg
* Kasserer:         Ingrid Orhagen                        gjenvalgt for 2 år
* Styremedl.:      Liv Berit Kristiansen                 ikke på valg
* 1. varamedl.:   Liv Nedberg Fredriksen            ikke på valg
* 2. varamedl.:   Aud Moss                                  valgt for 2 år
* Revisor:          Randi Holm-Hansen                  ikke på valg
                         Kåre Hovin                                 gjenvalgt for 2 år
* Vararev.         Odd Erik Rolund                         valgt for 2 år
Tur- og aktivitetskomiteen:
* Leder:            Per Hodt                                     ikke på valg
* Medlemmer:  Jan Erik Kristiansen                   gjenvalgt for 2 år
                         Liv Nedberg Fredriksen             ikke på valg
* Varamedlem:  Eivind Haukenes                       gjenvalgt for 2 år

Etter avsluttet årsmøte og en god lunsj, ble det avhold medlemsmøte. På medlemsmøte orienterte lederen kort om Postkom arbeid og beslutning så langt om å slå seg sammen med Fagforbundet. Videre orienterte Svein Arne Fossbakken om Senioruka på Storefjell i tiden
​​​​​​​17. - 20. juni 2018.