Til nyhetsarkivet

Årsmøtet 2019. Johanne fortsetter som leder

Publisert 6. mars 2019

Les mer om årsmøtet

På årsmøtet den 06. mars ble Johanne Lillevik gjenvalgt som leder av avdelingen, mens nestleder Odd Pedersen ikke var på valg. Terje Flem hadde frasagt seg gjenvalg som sekretær, men ble valgt inn som nytt styremedlem, og ble erstattet av Johan Olsen som sekretær. Tore Moen tok gjenvalg som økonomiansvarlig, mens Sonja Vindvik takket ja til et nyttår som varamedlem til styret. Som nytt varamedlem etter Gerd Norli, som hadde frasagt seg gjenvalg, ble valgt May Eidem Olsen. Når det gjelder sammensetming av de enkelte utvlag vises det til oversikten over tilltsvalgte og/eller til protokoll fra årsmøtet som du finner under dokumenter på denne hjemmesiden.

Johanne Lillevik ønsket 41 medlemmer velkommen til møtet, spesielt ønsket hun Harald Olimb Normann fra Pensjonistforbundet velkommen som gjest til møtet.

I sin åpningstale ga Johanne uttrykk for at avdelingen har lagt bak seg et aktivt år, med veldig god oppslutning rundt våre aktiviteter, noe hun setter stor pris på. Hun berømmet også det gode samarbeidet vi har med avdelingene i Vestoppland og Gudbrandsdal, Pensjonistforbundet i Hedmark, Posten og Postkom, og ikke minst det gode samarbeidet som er etablert mellom avdelingen og HamarPost BIL/Velferdsrådet.

Johanne uttrykte også glede over at vi fortsatt har økning i medlemsmassen selv om den begrenset seg til pluss 3 i den forrige årsmøteperioden. Det er slett ikke alle avdelinger som er i samme situasjon, og både Vestoppland og Gudbrandsdal må konstatere nedgang.

Årsmøtet må ellers karaktiseres som av det rolige slaget med få kommentarer til både Årsberetning, Arbeidsplan, Regnskap 2018 og Budsjett 2019. Årsberetningen ble godkjent med et par mindre kommentarer, mens både regnskap og budsjett ble godkjent slik de ble presentert av økonomiansvarlig Tore Moen. Arbeidsplanen ble også godkjent uten spesielle kommentarer.

Når det gjelder forslag så hadde årsmøtet ikke mottatt noen slike.

Etter at årsmøtet var avviklet holdt Harald Olimb Normann et engasjerende og høyst aktuelt foredrag om situasjinen for dagens pensjonister, hvor han tok utgangsåunkt i fløgende:

Avslutningsvis ble det servert kyllinggryte før vi avsluttet med sedvanlig loddsalg.