Helgeland

Styret Navn Tlf Valgt for
Leder Elsa Toft 41804959 2023
Nestleder/kasserer Bjørg Tove Røtvold Pettersen 90985682 2023-2024
Sekretær Mai-Lis Stenholm Klæboe 48246767 2023-2024
Styremedlem Liv Mary Pedersen 95146327 2023-2024
Varamedlem Jorunn Storholm 91609027 2023-2024
       
Valgkomite Even Roald Skagen 99307385 2023
Valgkomite Svein Christian Wiig 91917230 2023-2024
       
Revisor Finn Bjørn Jensen 41689336 2023
Revisor Erling Vangen 90737845 2023-2024