Oslo

E-post

oslo@postpensjonistene.no

Telefon

41507721

Postadresse

Postboks 1500, Sentrum, 0001 Oslo

Vipps-nummer

21673

Bankkonto

0531 07 98306

Organisasjonsnummer

999 599 796