Østfold

Styret:

Du kan lese/se en presentasjon av styremedlemmene bak denne lenken: Klikk her for å komme til presentasjonen.

Leder:
Thorbjørn Eriksen (959 44 372) - Valgt for 2023
Nestleder:
Pål Skjønhaug (473 06 451) - Valgt for 2022 og 2023
Sekretær:
Karin Hvidsten (904 09 251) - Valgt for 2023 og 2024
Økonomiansvarlig:
Jan Bekkevold (901 38 239) - Valgt for 2023 og 2024
Styremedlem:
Jan Olav Nilsen (977 64 794) - Valgt for 2023 og 2024
Styremedlem:
Rita Fjærli Teigen (915 49 959) - Valgt for 2023 og 2024
Varamedlemmer:
Kari Krosby (909 62 280) - Valgt for 2022 og 2023
Solveig Thue Johansen  (952 20 778) - Valgt for 2023 og 2024

Revisorer:

Åge Sortedal - Valgt for 2022 og 2023
Janne Anita Aasvik - Valgt for 2023 og 2024
Vararevisor:
Marit Holt - Valgt for 2023 og 2024

Valgkomite:

Eva Elisabeth Syvertsen  - Valgt for 2023
Hilde Monica Adolfsson - Valgt for 2023

Turgruppa:

Karin Hvidsten
Lisbeth Henæs
Rita Fjærli Teigen
Tove Wilhelmsen