Til nyhetsarkivet

Hvordan er dette med medlemskontingenten ?

Publisert 14. februar 2019

Forsøk på å klargjøre kontingent-problematikken

Styret får hvert år i januar/februar spørsmål om kontingenten. Spesielt fra de som også er medlemmer i et lokallag fra Pensjonistforbundet.

Vi vil svært gjerne beholde dere alle som medlemmer i vår forening fortsatt.  Husk derfor å betale inn medlemskontingenten snarest mulig, slik at økonomiansvarlig slipper et stort arbeide rundt betalingsfristen.