Til nyhetsarkivet

Kontingentbetaling for æresmedlemmer

Publisert 14. februar 2019

Skal avdelingen betale kontingent til forbundet for våre æresmedlemmer ?

I forbindelse med at vår avdeling innførte regler for æresmedlemsskap, dukket spørsmålet opp, om avdeling Sunnmøre da skulle betale vår vanlige kontingentandel til Postens Pensjonistforbund.

 

Forbundet svarte følgende i en epost 17.03.2015 kl 11.53:

(Sitat start)

Vi har diskutert saken i Arbeidsutvalget, og har kommet til at det ikke skal betales inn andel til oss for æresmedlemmer. (Sitat slutt).

 

Styret viser til dette for eventuelt interesserte.