Trøndelag Nord

Styret

Tillitsverv Navn Mobil Valgt for
Leder Per Lillemark 916 81 075 2023 - 2024
Nestleder/sekretær Tomm Ivar Vangen 917 74 552 2024 - 2025
Økonomiansvarlig Marit Garberg 934 32 723 2023 - 2024
Styremedlem Kristin Godejord 915 72 336 2023 - 2024
Varamedlem 1 Olav Grande 905 36 099 2024 - 2025
Varamedlem 2 Helen Fines 980 59 337 2024 - 2025

Revisorer

Revisor 1 Torill Brustad 913 43 045 2024 - 2025
Revisor 2 Berit Hammer 952 85 819 2023 - 2024
Vararevisor Aase Tessem 915 66 271 2024 - 2025

Valgkomite

Leder Magne Brekstad 980 48 163 2024 - 2025
Medlem Brit Vestrum Strand 995 99 069 2024 - 2025
Varamedlem John Inge Olsen 412 00 311 2023 - 2024