Trøndelag Nord

 

Styret

     
Tillitsverv  Navn Mobil Valgt for
Leder Per Lillemark  916 81 075  2023 - 2024
Nestleder/sekretær Magne Brekstad  980 48 163 2023
Økonomiansvarlig  Marit Garberg  934 32 723 2023
Styremedlem Kristin Godejord 915 72 336 2023 - 2024
Varamedlem 1 Laila Landrø 936 08 870 2023 - 2024
Varamedlem 2 Gunnar Jørstad 902 03 496 2023 
       

Revisorer

     
Revisor 1 Torill Brustad 913 430 45 2023
Revisor 2 Berit Hammer 952 85 819 2023 - 2024
Vararevisor Aase Tessem 915 66 271 2023
       

Valgkomite

     
Leder Bjarne Ravlo 905 40 575 2023
Medlem Kari Kjerkol 970 67 744 2023
Varamedlem John Inge Olsen 412 00 311 2023