Trøndelag Sør

E-post

sor-trondelag@postpensjonistene.no

Telefon

91616920

Postadresse

Postboks 6127, Torgarden, 7435 Trondheim

Vipps-nummer

656578

Bankkonto

0530 36 05748

Organisasjonsnummer

995 873 737