Trøndelag Sør

Styret

     
Tillitsverv Navn Mobil Valgt for
Leder Svein Kåre Dyrvik 91616920 2023-2024
Nestleder Bjørn Hassel 91747327          2023
Økonomiansvarlig Oddbjørg Ørke 47830041 2022-2023
Sekretær Gunnar Weisæth 90624367 2022-2023
Styremedlem Harriet Gustavson 97167173 2023-2024
1. varamedlem Kjellfrid Bremnes 48074809 2022-2023
2. varamedlem Berit Rasmussen 41106220 2023-2024
       

Tur- og arrangementskomite

   
Leder Irene Nordeng 95824650          2023
Medlem Ola Stang Sand 91513782 2023-2024
       
       

Valgkomite

     
Leder Stein Ekle 94318786          2023
Medlem Dag Fegstad 97712145 2023-2024
Medlem Mary Sundland 45277808 2023-2024
       

Revisor

     
Revisor Olav Grotdal 90637126          2023
Suppleringsmedlem Jon Døsvik 47306647          2023