Brukerstøtte

Postens Pensjonistforbund har en brukerstøttegruppe bestående av fire personer som avdelingene kan henvende seg til.

Denne brukerstøttegruppa skal heretter ta seg av de utfordringer avdelingene vil få i bruken av postpensjonistene sine data-systemer, nemlig e-postsystemet, nettsidesystemet og medlemssystemet.

For at nevnte brukerstøttegruppe skal kunne hjelpe avdelingene på best mulig måte, ber de om at kun et begrenset antall personer skal ha tilgang pr avdeling. Det brukerstøttegruppa anbefaler, er at maksimalt 1-2 personer pr system har tilgang, med unntak av e-postsystemet der alle i styret bør ha tilgang.

Videre ber brukerstøttegruppa om at avdelingene bruker et skjema for forespørsler om tilgang, sletting eller endringer som brukerstøttegruppa har utarbeidet, når avdelingene ønsker slike tiltak.

Dette meldeskjema kan lastesned herfra, ved å klikke på denne linjen.

Gjelder det henvendelser om andre ting, sender avdelingene en epost som beskriver hva de ønsker hjelp til.

Brukerstøttegruppa vil vanligvis besvare henvendelser i løpet av 2-3 virkedager.

Brukerstøttegruppa kan kontaktes ved å sende epost til:

brukerstotte@postpensjonistene.no