Til arkivet

8. mars også for pensjonister

Publisert26. januar 2022

85 prosent av landets minstepensjonister er kvinner.

Pensjonistforbundet retter i år søkelyset mot 8. mars og behovet for å markere urimelige ulikheter. Kvinner dominerer fortsatt i lavtlønnsyrker, og mange kvinner får ikke fulltidsstillinger, selv om de ønsker det. De som har minst vil derfor fortsette å tape, så lenge pensjonene reguleres med en prosentsats. Vi må bruke 8. mars til å vise solidaritet med kvinner som også som pensjonister sakker akterut når det gjelder inntekt. Noen av slagordene som er foreslått for markeringen er " Mer rettferdig pensjon NÅ- gi oss forhandlingsrett", "Løft de lave kvinnepensjonene NÅ" og " Rettferdig kvinnepensjon NÅ". 

Jeg støtter Pensjonistforbundets initiativ fordi dette er en viktig sak å kjempe for.