Til bloggarkivet

Velkommen til høsten

Publisert 22. august 2020

Dette året har så langt vært spesielt for oss alle. Det er fortsatt grunn til å følge med på helsemyndighetenes informasjon og gjøre som vi bli anbefalt. Faren for virusspredning er fortsatt ikke over og vi som er eldre og i risikogruppen må kjenne vårt ansvar. 

I Postens Pensjonistforbund har det vært få møter i denne perioden og det har heller ikke vært gjennomført kurs, turer eller felles aktiviteter i noen stor skala. Noen avdelinger har så smått startet opp med styremøter og andre aktiviteter igjen, og det er fint. 

Ved årets årsmøter fikk forbundet en del nye tillitsvalgte, som heller ikke har fått tilbud om opplæring i den nye rollen. Styrekursene, som gjennomføres i regi av arbeidsutvalget, har vært stilt i bero og vil trolig ikke bli arrangert mer dette året. Vi må satse på at situasjonen neste år gjør at vi kan drive aktivitetene våre som normalt igjen.

Inntil den tid anbefaler jeg alle å bruke hjemmesiden vår som oppslagsverk, både for informasjon og opplæring. Hvis du klikker deg litt rundt på denne siden vil du finne både håndbok for tillitsvalgte og lenker til viktig informasjon både fra Postens Pensjonistforbund og Pensjonistforbundet. 

Jeg håper på en fin høst med muligheter for å være ute og nyte naturen. Det er i hvert fall positivt for helsa.