Til arkivet

Krever strakstiltak mot høye strømpriser

Publisert 1. desember 2021

Landsstyret i Pensjonistforbundet protesterer på dagens strømpriser

Landsstyret er bekymret over situasjonen og ber om at nye tiltak innføres nå, før det går ut over liv og helse. Elavgiften og merverdiavgiften på strøm må kuttes. Det må gis tilskudd til bostøttemottakere for å kompensere for strømregningen.  Mange eldre sparer på strømmen når prisene går opp. Innetemperaturen skal ikke synke mange gradene før det kan få fatale følger for gamle mennesker. 

Jeg synes dette er et fornuftig opprop i dagens situasjon med skyhøye priser. Det må kunne settes en øvre grense for hvor mye vi skal betale for strømmen til vanlig forbruk.