Til arkivet

Landsstyremøte avvikles 5. og 6. oktober

Publisert 15. mai 2020

Hverdagen skal normaliseres igjen og det er mulig å arrangere møter.

Helsemyndighetene ønsker at vi skal nærme oss en normal hverdag i kontrollerte former. Det betyr blant annet at det åpnes opp for å avholde møter igjen. Det er satt begrensninger på antall personer tilstede og det er krav til avstand mellom deltakerne.

Arbeidsutvalget har tidligere orientert om at vi følger helsemyndighetene og Pensjonistforbundets anbefalinger under pandemien. Det betyr at også vi åpner opp for møter igjen. I første omgang planlegger vi for at landsstyremøtet som ble utsatt fra mai, kan gjennomføres 5. og 6. oktober 2020. 

Avdelingene bør begynne å planlegge for aktiviteter innenfor de rammene som gjelder.

Jeg er opptatt av at vi fortsatt tilhører risikogruppen og hele tiden tenker på de to viktigste budskapene: Vask hendene og hold avstand.

Jeg ønsker alle en fin 17. mai!