Til nyhetsarkivet

Avtalen med Postkom/Fagforbundet

Publisert 27. april 2020

Avtalen med Postkom/Fagforbundet, Post og Finans er sagt opp.

Postens Pensjonistforbund har hatt en samarbeidsavtale med Postkom i flere år. For 1 - 1 1/2 år siden ble denne avtalen fornyet hvor det bl.a. i punkt 6 ble inntatt en formulering om at medlemmer i Postens Pensjonistforbund - men som ikke var medlem i Postkom - kunne søke å få tildelt leie av hyttter/leiligheter prioritert etter medlemmer av Postkom.
Etter sammenslutning av Postkom og Fagforbundet fra 1.1.2020, har Postkom/Fagforbundet sagt opp denne avtalen med spesiell vekt på at punkt 6 måtte utgå.

Det har vært muntlig kontakt mellom Postens Pensjonistforbund og Postkom/Fagforbundet om det er behov for en avtale etter dette. Det er enighet om at det ikke utarbeides nye avtale, men at begge parter holder muntlig kontakt for å utveksle informasjon.