Til nyhetsarkivet

LANDSMØTET 2018

Publisert 22. august 2018

Kjellaug Kristiansen Jota ble valgt til ny leder for Postens Pensjonistforbund på Landsmøtet på Lillestrøm i dagene 15. - 16. mai 2018

Postens Pensjonistforbund avvholdt landsmøte på Lillestrøm i dagene 15. - 16. mai 2018. Landsmøtet behandlet de vanlige sakene med regnskap og beretning. Hovedsakene var ny handlingsplan 2018 - 2021, en del vedtektsendringer og kontingentendringer.

I tillegg var det innledninger fra HR-direktør Egil Linge Anderssen om Postens Norges status og fremtid, professor Bjarne Jensen fra Høgskolen Innlandet innledet om Ødelegger de eldre den norske økonomien og forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen innledet om Pensjonistforbundets rolle i samfunnet.

Valgene ga dette resultatet for Landsstyret:

Tidligere leder Magne Furesund og nestleder Marit Langbo ønsket ikke gjenvalg og er/vil bli takket av.