Til nyhetsarkivet

LANDSSTYREMØTE I OSLO 27. FEBRUAR 2019

Publisert 17. februar 2019

Landsstyret er innkalt til årets første møte 27. februar 2019 i Posthuset i Oslo. Møtet starter kl. 1000.

Følgende dagsorden er satt opp:

1.  Protokoll fra forrige møte
2.  Aktuelle saker
3.  Beretning 2018
4.  Regnskap 2018
5.  Eldrerådenes virke og betydning. Innledning ved Eyvind Frilseth
6.  Opplæring av tillitsvalgte. Idedugnad
7.  Eventuelt