Til nyhetsarkivet

TRYGDEOPPGJØRET 2020

Publisert 7. april 2020

Trygdeoppgjøret 2020 er utsatt.

Trygdeoppgjøret - som normalt gjennomføres i mai måned - skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst - normalt fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret. Gjennomføringen av årets lønnsoppgjøret er utsatt til høsten bl.a. pågrunn av usikkerheten om utviklingen i norsk økonomi. Det vil innebære en stor risiko dersom årets trygdeoppgjør  baseres på anslag av lønnsvekst og ikke faktisk lønnsvekst dersom trygdeoppgjøret gjennomføres i mai måned. Dette vil igjen kunne føre til dårlige lønnsutvikling for pensjonister enn for lønnstakere.

Regjeringen har derfor kommet til at årets trygdeoppgjør utsettes til høsten slik at gjennomføringen av lønnsoppgjørets for frontfagene er sluttført. Virkningstidspunktet for trygdeoppgjøret vil fortsatt være 1. mai 2020.