Buskerud

Styret Navn Telefon Valgt for
Leder Svein Arne Fossbakken 952 31 926 2023-24
Nestleder Per Hodt 975 71 020 2022-23
Sekretær Aud Moss 950 21 613 2022-23
Økonomiansvarlig Ingrid Orhagen 906 01 516 2023-24
Styremedlem Liv Berit Kristiansen 992 71 587 2022-23
Varamedlemmer Thore Gustavsen 915 46 142 2023
  Ragnhild Gullbring 480 04 957 2023-24
       
       
Tur- og arrangementskomite Per Hodt (leder) 975 71 020 2022-23
  Jan Erik Kristiansen 911 94 041 2023-24
  Synnøva Barbo 986 68 425 2023
Varamedlem Viel Stevning 930 01 788 2023-24
       
Revisorer Kåre Hovin 992 56 129 2023-24
  Randi Holm-Hansen 481 79 659 2022-23
 Vararevisor Berit Heien  480 04 938 2023-24
       
Valgkomite Jan Dybvik  (leder) 905 16 458  
  Ragnar Skjelland 917 40 624  
  Grete Sundfør 952 32 369  

 

Avdelingens epostadresse: buskerud@postpensjonistene.no

Avdelingens hjemmeside