Buskerud

Styret Navn Telefon Valgt for
Leder Svein Arne Fossbakken 952 31 926 2023-24
Nestleder Ragnhild Gullbring 480 04 957 2024-25
Sekretær Aud Moss 950 21 613 2024-25
Økonomiansvarlig Ingrid Orhagen 906 01 516 2023-24
Styremedlem Liv Berit Kristiansen 992 71 587 2024-25
Varamedlemmer Tor Arne Jakobsen 992 65 815 2024-25
Stig Rønning 916 75 308 2024
Tur- og arrangementskomite Ragnhild Gullbring (leder) 480 04 957 2024-25
Arne Henrik Moen 977 79 555 2024
Synnøva Barbo 986 68 425 2024-25
Varamedlem Viel Stevning 930 01 788 2023-24
Revisorer Kåre Hovin 992 56 129 2023-24
Randi Holm-Hansen 481 79 659 2024-25
Vararevisor Berit Heien 480 04 938 2023-24
Valgkomite Jan Dybvik (leder) 905 16 458
Ragnar Skjelland 917 40 624
Britt Bjerketveit 992 56 117

Avdelingens epostadresse: buskerud@postpensjonistene.no

Avdelingens hjemmeside