Velkommen til Postens Pensjonistforbund

HURRA!

HURRA!

Lotteritilsynet har innvilget søknaden fra Postens Pensjonistforbund om tilskudd etter $4 i stimuleringsordningen for frivillighetssektoren som følge av covid-19 utbruddet. Vi fikk tilsammen kr. 79 455 som igjen skal fordeles ut til avdelingene etter en nøkkel. HURRA! - kommer godt med når avdelingene igjen kan åpne for aktiviteter for medlemmene.


Økonomileder vil oversende dette til avdelingene så snart beløpet er på konto i Postens Pensjonistforbund.

27. april 2021
DELTA PÅ WEBINAR OM ALDERSDISKRIMINERING UTENFOR ARBEIDSLIVET

DELTA PÅ WEBINAR OM ALDERSDISKRIMINERING UTENFOR ARBEIDSLIVET

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer et webinar for medlemmer av Pensjonistforbundet om Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Webinaret skjer tirsdag 27.4.2021 i tiden kl. 1200 - 1300.
Se omtale om Webinaret og hvordan du kan delta ved å trykke her.

26. april 2021
Historisk landsstyremøte

Historisk landsstyremøte

Postens Pensjonistforbund gjennomførte på mandag 22.3.2021 sitt første landsstyremøte i sin 33 års historie helt digitalt.

23. mars 2021

Flere nyheter