Nordmøre og Romsdal

E-post

nordmore@postpensjonistene.no

Telefon

91824199

Bankkonto

0530 18 69411

Organisasjonsnummer

911 791 560