Oppland

Tillitsvalgte Oppland 2023

Funksjon Navn Tlf Valgt for
       
Styret      

Leder

Leif Bredli 95083021 Gjenvalgt for 2 år
Nestleder Unni Haugen 916 83 394 Ikke på valg
Sekretær Arve Nørjordet 917 27 417 Gjenvalgt for 2 år
Økonomiansvarlig Ola Hovdhaugen 992 49 381 Ikke på valg
Styremedlem Inger Åse Marstein 412 05 597 Ny valgt for 2 år
1. Varamedlem Sigrunn Bredli 481 51 192 Ikke på valg
2. Varamedlem Anne Lise Stensgård 415 12 897 Ny valgt for 2 år
       
Rodeledere      
Rodeleder Sørdalen Bjørn Magne Ødegård 957 48 936 Gjenvalgt for 1 år
Rodeleder Midtdalen Mary Paula Korshaugen 988 00 222 Gjenvalgt for 1 år
Rodeleder Norddalen Oddrun Storødegård 997 02 644 Gjenvalgt for 1 år
Rodeleder Lesja/Dovre Liv Ingrun Vist 412 05 518 Gjenvalgt for 1 år
Rodeleder Gjøvik Tor Olav Spjelkavik 942 51 780 Ny valgt for 1 år
Rodeleder Valdres Rolf Inge Nordberg 911 94 576 Ny valgt for 1 år
Rodeleder Hadeland Kari Mjør Prestkvern 934 49 181 Ny valgt for 1 år
Rodeleder Dokka Leif Berge 411 00 645 Ny valgt for 1 år
       
Revisorer      
Revisor Ola Engen 472 72 042 Ikke på valg
Revisor Odd Berntsen 957 94 351 Ny valgt for 2 år
Vararevisor Håkon Nyland
404 50 801
Ny valgt for 1 år
       

Redaksjonskomitê Postdølen

   
Redaktør 1 Torill Anita Farstad 907 59 493 Gjenvalgt for 2 år
Redaktør 2 Egil Haug 489 90 700 Ikke på valg
       
Tur- og aktivitetskomiê (Ny)    
Leder Bjørn M Ødegård 957 48 936 Valgt for 2 år
Medlem Vigdis Ødegård 918 37 899 Valgt for 2 år
Medlem Olav Harald Sveum 910 06 926 Valgt for 1 år
       
Valgkomitê    
Leder Margit Garten 984 83 625 Ikke på valg
Medlem Terje Svensrud 909 17 424 Gjenvalgt for 1 år
Medlem Bente Solhaug 924 87 728 Ny valgt for 3 år
       
E-postadresse til avdelingen    
oppland@postpensjonistene.no