Stavanger

E-post

stavanger@postpensjonistene.no

Telefon

41101432

Postadresse

Postboks 565 4003 Stavanger

Bankkonto

7877.06.80149

Organisasjonsnummer

994 234 269