Sunnhordland

E-post

sunnhordland@postpensjonistene.no

Telefon

90016313

Postadresse

Saghaugen 8b, 5411 Stord

Bankkonto

0531 43 00299

Organisasjonsnummer

998328322