Tromsø

Styret:

Funksjon Navn Tlf Valgperiode
Leder Hermund Dalvik 41300922 2022-2023

Nestleder/sekretær

Paul Pedersen 97650811 2022-2023
Økonomiansvarlig Gerd Solborg 47327312 2023-2024
Styremedlem Wera Dahle Jensen 91101552 2022-2023
Styremedlem Gunnar Skognes 95874479 2023-2024
1. varamedlen Bodil Berglund Søreng 48155136 2022-2023
2. varamedlem Rolf Nilsen 95016965 2023-2024