Vestfold

E-post

vestfold@postpensjonistene.no

Telefon

90569304

Postadresse

v/ Bjørn Kaasa, Svend Foyns gt 18 K, 3112 Tønsberg

Vipps-nummer

607029

Bankkonto

0532 10 64088

Organisasjonsnummer

912028267