Salten og Lofoten

E-post

salten-lofoten@postpensjonistene.no

Telefon

48192224

Postadresse

Postboks 1240, 8001 Bodø

Vipps-nummer

110242

Bankkonto

0531 44 90462

Organisasjonsnummer

994 164 457