Om oss

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund ble stiftet i 1988.

Postens Pensjonistforbund er en partipolitisk nøytral og uavhengig organiserer med formål å verne om og fremme postpensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser. Forbundet har:

·         Over 6000 medlemmer fordelt på 27 avdelinger spredt over hele landet.

·         Landsmøte hvert 3. år og ledes mellom landsmøtene av et landsstyre på 9 medlemmer

·         4 av landsstyrets medlemmer utgjør et arbeidsutvalg som står for den daglige driften

Postens Pensjonistforbund er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet som er landets største i pensjonistforbund. Pensjonistforbundet drøfter statsbudsjett og trygdeoppgjør med Regjeringen. Gjennom vårt medlemskap er vi med på å utforme kravene og vi deltar i drøftingene. Lederen for postpensjonistene sitter i Landsstyret i Pensjonistforbundet.

I mange lokalavdelinger har vi medlemmer som er aktive i eldrerådene, og således påvirker eldreomsorgen i kommunene.

Som medlem i Postens Pensjonistforbund har du tilgang til rabattavtaler som Pensjonistforbundet har forhandlet frem, og bladet Pensjonisten gratis. Kontingenten for medlemmer av Fagforbundet er i 2020 kr. 102,- og for de som ikke er medlemmer av Fagforbundet er i 2020 kr. 289,-.

 

TRYGGHET OG SAMHOLD ER VÅR FELLES GLEDE!