Hoved dokumenter

Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Vedtekter Postens Pensjonistforbund 2018
Basisvedtekter for avdelingene 2018
Handlingsplan 2018 - 2021

Brukerdokumenter

Samarbeidsavtale med Posten Norge 2018
Håndbok for tillitsvalgte 2020
Tillitsvalgte august 2020
Informasjonspakke 2018
MAL - Forenklet regnskap m/budsjett
MAL - Reiseregninger Postens Pensjonistforbund
MAL - Arbeidsplan avdelingene
MAL - Styreprotokoll/styrereferat
MAL - Referat medlemsmøter
MAL - Årsmøteprotokoll

Landsstyredokumenter

Dagsorden og program for landsstyremøte og lederkonferansen 5. - 6.10.2020
Resultatregnskap pr. 08.09.2020
Balanse pr. 08.09.2020
Revisjonsrapport 1. halvår 2020
Forslag til justering av budsjett 2020
Forslag til budsjett 2021 - med kommentarer
Organisasjonsutvikling i Postens Pensjonistforbund
Budsjett 2020 - med kommentarer
Resultatregnskapet for 2019
Balanse 31.12.2019
Revisjonsrapport 2019
Kontingentforslag for 2020 - 2021
Sammenslutning Postkom - Fagforbundet

Landsmøtesaker

Arbeidsutvalget (AU)

AU - protokoll nr. 10 - 2020
AU - protokoll nr. 9 - 2020
AU - protokoll nr. 8 - 2020
AU - protokoll nr. 7 . 2020
AU - protokoll nr. 6 - 2020
AU - protokoll nr. 5 - 2020
AU - protokoll nr. 4 - 2020
AU - protokoll nr. 3 - 2020
AU - protokoll nr. 2 - 2020
AU - protokoll nr. 1 - 2020
AU - protokoll nr. 10 - 2019
AU - protokoll nr. 9 - 2019
AU - protokoll nr. 8 - 2019
AU - protokoll nr. 7 - 2019
AU - protokoll nr. 6 - 2019
AU - protokoll nr. 5 - 2019
AU - protokoll nr. 4 - 2019
AU - protokoll nr. 3 - 2019
AU - protokoll nr. 2 - 2019
AU - protokoll nr. 1 - 2019
AU - protokoll nr. 12 - 2018
AU - protokoll nr. 11 - 2018
AU - protokoll nr. 10 - 2018
AU - protokoll nr. 9 - 2018
AU - protokoll nr. 8 - 2018
AU - protokoll nr. 7 - 2018
AU - protokoll nr. 6 - 2018
AU - protokoll nr. 5 - 2018
AU - protokoll nr. 4 - 2018
AU - protokoll nr. 3 - 2018
AU - protokoll nr. 2 - 2018
AU - protokoll nr. 1 - 2018
AU - protokoll nr. 9 - 2017
AU - protokoll nr. 8 - 2017
AU - protokoll nr. 7 - 2017
AU - protokoll nr. 6 - 2017
AU - protokoll nr. 5 - 2017
AU - protokoll nr. 4 - 2017
AU - protokoll nr. 3 - 2017
AU - protokoll nr. 2 - 2017
AU - protokoll nr. 1 - 2017
AU - protokoll nr. 10 - 2016
AU - protokoll nr. 9 - 2016
AU - protokoll nr. 8 - 2016
AU - protokoll nr. 7 - 2016
AU - protokoll nr. 6 - 2016
AU - protokoll nr. 5 - 2016
AU - protokoll nr. 4 - 2016
AU - protokoll nr. 3 - 2016
AU - protokoll nr. 2 - 2016
AU - protokoll nr. 1 - 2016

Landsstyret

Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2020
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2020
Protokoll landsstyret nr. 1 - 2020
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 4 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2016

Landsmøtet

Protokoll Landsmøtet 2018
Protokoll Landsmøtet 2015

Lederkonferanser

Lederkonferansen 2020
Lederkonferansen 2019
Lederkonferansen 2017
Lederkonferansen 2016

Informasjon

Personvern på nettsiden