Hoveddokumenter

Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Vedtekter Postens Pensjonistforbund 2021
Basisvedtekter for avdelingene 2021
Handlingsplan 2021-2024
Vedtekter Postens Pensjonistforbund 2018
Basisvedtekter for avdelingene 2018
Handlingsplan 2018 - 2021

Brukerdokumenter for avdelingene

Samarbeidsavtale med Posten Norge 2018
Håndbok for tillitsvalgte 2021
Tillitsvalgte august 2020
Informasjonspakke 2018
MAL - Forenklet regnskap m/budsjett
MAL - Reiseregninger Postens Pensjonistforbund
MAL - Arbeidsplan avdelingene
MAL - Styreprotokoll/styrereferat
MAL - Referat medlemsmøter
MAL - Årsmøteprotokoll
MAL - Planlegging av årsmøte

Landsstyresaker

Dagsorden landsstyremøtet 22. mars 2021
Forslag til budsjett 2021 - med kommentarer
Organisasjonsutvikling i Postens Pensjonistforbund
Sammendrag av høringssaken om organisasjonsutvikling

Landsmøtet 2021

Dagsorden for Landsmøtet 2021
Forslag til Forretningsorden - digitalt Landsmøte
Forslag til funksjonærer og komiteer Landsmøtet 2021
Beretning 2018
Beretning 2019
Beretning 2020
Resultatregnskap med balanse 2018
Revisjonsrapport 2018
Resultatregnskap 2019
Balanse 2019
Revisjonsrapport 2019
Resultatregnskap 2020
Balanse 2020
Noter til regnskapet 2020
Revisjonsrapport regnskapet 2020
Forslag - bevilgninger
Forslag til nye vedtekter Postens Pensjonistforbund
Forslag til nye basisvedtekter avdelingene
Forslag til Handlingsplan 2021 - 2024
Forslag fra avdelingene til HP 2021-2024
Valgkomiteen innstilling til Landsmøtet 2021

Arbeidsutvalget (AU)

AU - protokoll nr. 6 - 2021
AU - protokoll nr. 5 - 2021
AU - protokoll nr. 4 - 2021
AU - protokoll nr. 3 - 2021
AU - protokoll nr. 2 - 2021
AU - protokoll nr. 1 - 2021
AU - protokoll nr. 10 - 2020
AU - protokoll nr. 9 - 2020
AU - protokoll nr. 8 - 2020
AU - protokoll nr. 7 . 2020
AU - protokoll nr. 6 - 2020
AU - protokoll nr. 5 - 2020
AU - protokoll nr. 4 - 2020
AU - protokoll nr. 3 - 2020
AU - protokoll nr. 2 - 2020
AU - protokoll nr. 1 - 2020
AU - protokoll nr. 10 - 2019
AU - protokoll nr. 9 - 2019
AU - protokoll nr. 8 - 2019
AU - protokoll nr. 7 - 2019
AU - protokoll nr. 6 - 2019
AU - protokoll nr. 5 - 2019
AU - protokoll nr. 4 - 2019
AU - protokoll nr. 3 - 2019
AU - protokoll nr. 2 - 2019
AU - protokoll nr. 1 - 2019
AU - protokoll nr. 12 - 2018
AU - protokoll nr. 11 - 2018
AU - protokoll nr. 10 - 2018
AU - protokoll nr. 9 - 2018
AU - protokoll nr. 8 - 2018
AU - protokoll nr. 7 - 2018
AU - protokoll nr. 6 - 2018
AU - protokoll nr. 5 - 2018
AU - protokoll nr. 4 - 2018
AU - protokoll nr. 3 - 2018
AU - protokoll nr. 2 - 2018
AU - protokoll nr. 1 - 2018
AU - protokoll nr. 9 - 2017
AU - protokoll nr. 8 - 2017
AU - protokoll nr. 7 - 2017
AU - protokoll nr. 6 - 2017
AU - protokoll nr. 5 - 2017
AU - protokoll nr. 4 - 2017
AU - protokoll nr. 3 - 2017
AU - protokoll nr. 2 - 2017
AU - protokoll nr. 1 - 2017
AU - protokoll nr. 10 - 2016
AU - protokoll nr. 9 - 2016
AU - protokoll nr. 8 - 2016
AU - protokoll nr. 7 - 2016
AU - protokoll nr. 6 - 2016
AU - protokoll nr. 5 - 2016
AU - protokoll nr. 4 - 2016
AU - protokoll nr. 3 - 2016
AU - protokoll nr. 2 - 2016
AU - protokoll nr. 1 - 2016
AU - protokoll nr. 10 - 2015
AU - protokoll nr. 9 - 2015
AU - protokoll nr. 8 - 2015
AU - protokoll nr. 7 - 2015
AU - protokoll nr. 6 - 2015
AU - protokoll nr. 5 - 2015

Landsstyret

Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2021
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2021
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2020
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2020
Protokoll landsstyret nr. 1 - 2020
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2019
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2018
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2017
Protokoll Landsstyret nr. 4 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 1 - 2016
Protokoll Landsstyret nr. 4 - 2015
Protokoll Landsstyret nr. 3 - 2015
Protokoll Landsstyret nr. 2 - 2015

Landsmøtet

Protokoll Landsmøtet 2018
Protokoll Landsmøtet 2015

Lederkonferanser

Lederkonferansen 2020
Lederkonferansen 2019
Lederkonferansen 2017
Lederkonferansen 2016

Informasjon

Personvern på nettsiden
Medlemsinfo i epost - av Asbjørn Ness

Arkiverte dokumenter