LANDSMØTET I POSTENS PENSJONISTFORBUND

LANDSMØTET I POSTENS PENSJONISTFORBUND

Visesangeren Kari Svendsen sang inn Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund som denne gangen ble gjennomført som nettmøte over 2 dager.

14. juni 2021
KJELLAUG KRISTIANSEN JOTA GJENVALGT SOM LEDER

KJELLAUG KRISTIANSEN JOTA GJENVALGT SOM LEDER

Kjellaug Kristiansen Jota ble enstemmig gjenvalgt som leder i Postens Pensjonistforbund og Jan Bekkevold fra Moss ble valgt som ny nestleder på Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund.

14. juni 2021
ENDELIG ET GODT TRYGDEOPPGJØR

ENDELIG ET GODT TRYGDEOPPGJØR

Årets trygdeoppgjør ble gjennomført i dag med et godt resultat for landets pensjonister.

20. mai 2021
DIGITALT LANDSMØTE 7. - 8. JUNI 2021

DIGITALT LANDSMØTE 7. - 8. JUNI 2021

Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund var planlagt avholdt på Lillestrøm i dagene 7. - 8. juni 2021. Møtet vil bli gjennomført digitalt på ZOOM de nevnte dagene.

18. mai 2021
Undersøkelse som en del av et forskningsprosjekt

Undersøkelse som en del av et forskningsprosjekt

Postens Pensjonistforbund har fått henvendelse via Pensjonistforbundet fra Universitetet i Stavanger med anmodning om at våre medlemmer kan delta i en undersøkelse som en del av et forskningsprosjekt.

11. mai 2021
HURRA!

HURRA!

Lotteritilsynet har innvilget søknaden fra Postens Pensjonistforbund om tilskudd etter $4 i stimuleringsordningen for frivillighetssektoren som følge av covid-19 utbruddet. Vi fikk tilsammen kr. 79 455 som igjen skal fordeles ut til avdelingene etter en nøkkel. HURRA! - kommer godt med når avdelingene igjen kan åpne for aktiviteter for medlemmene.


Økonomileder vil oversende dette til avdelingene så snart beløpet er på konto i Postens Pensjonistforbund.

27. april 2021
DELTA PÅ WEBINAR OM ALDERSDISKRIMINERING UTENFOR ARBEIDSLIVET

DELTA PÅ WEBINAR OM ALDERSDISKRIMINERING UTENFOR ARBEIDSLIVET

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer et webinar for medlemmer av Pensjonistforbundet om Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Webinaret skjer tirsdag 27.4.2021 i tiden kl. 1200 - 1300.
Se omtale om Webinaret og hvordan du kan delta ved å trykke her.

26. april 2021
Historisk landsstyremøte

Historisk landsstyremøte

Postens Pensjonistforbund gjennomførte på mandag 22.3.2021 sitt første landsstyremøte i sin 33 års historie helt digitalt.

23. mars 2021
GLAD I SANG OG MUSIKK

GLAD I SANG OG MUSIKK

Er du glad i sang og musikk? Pensjonistforbundet vil høre fra deg!

16. mars 2021