Pensjonister på Eidsvolls plass 7. juni

Pensjonister på Eidsvolls plass 7. juni

Ca. 1000 pensjonister var samlet for å protestere mot årets trygdeoppgjør. "Regjeringa snyter pensjonistene for to milliarder kroner. Det er penger som pensjonistene egentlig skulle få i fjor, og som det derfor skulle ha vært kompensert for i år. Det ble strøket, og det er vi skuffet over", sa pensjonistforbundets generalsekretær Arne Halaas.

Les mer her.

7. juni 2022
Støtt opp om Pensjonistforbundets aksjon 7. juni

Støtt opp om Pensjonistforbundets aksjon 7. juni

Pensjonistene er ikke fornøyd med årets oppgjør. Det blir stor markering foran Stortinget tirsdag 7. juni kl 12. Det er også mulig å signere et opprop til Stortinget.

30. mai 2022
Landsstyret og ledere på samling

Landsstyret og ledere på samling

Landsstyret og ledere i Postens Pensjonistforbund (PPF) møttes for viktige avgjørelser, utveksling av erfaringer og litt påfyll av motivasjon nylig. Vestoppland avdeling er nå nedlagt, og Romsdal avdeling avvikles fra 1. mai 2022. Trygdeoppgjøret ble diskutert, og det legges nå opp til markering utenfor Stortinget 7. juni.

21. mai 2022
Postpensjonistene kan ta idrettsmerket!

Postpensjonistene kan ta idrettsmerket!

Vi har erfart at det regelmessig gjennomføres mange aktiviteter av fysisk karakter i våre avdelinger. Dette er veldig positivt i et folkehelseperspektiv og helt i tråd med våre egne vedtekter og handlingsplaner. Idrettsforbundet er en aktiv aktør for å styrke folkehelsa og arrangerer hvert år opplegg for å kunne ta idrettsmerket. Dette kan gjøres over hele landet og er en aktivitet som engasjerer mange.

18. mai 2022
Midt-Troms og Tromsø på felles datakurs 20.-21.april

Midt-Troms og Tromsø på felles datakurs 20.-21.april

8 personer deltok på et felles datakurs som ble holdt i Tromsø.

26. april 2022
Frivillighet Norge

Frivillighet Norge

2022 er Frivillighetens år. Det arrangeres mange konferanse om bl.a. folkehelse og lokal frivillighet. Les mer på linken

8. april 2022
God påske

God påske

Landsstyret har nå hatt sitt første møte i år på Gardermoen.

8. april 2022
Frivillighetens år 2022 - bli med på Sykkelturen

Frivillighetens år 2022 - bli med på Sykkelturen

2022 er Frivillighetens år. Pensjonistforbundet sammen med Frivillighet Norge vil markere dette med en Sykkeltur gjennom hele Norge, på hjul fra Nordkapp til Arendal. Hele landet inviteres til å bli med på sykkeltur der målet er å synliggjøre viktigheten av fellesskap og enkeltmennesket som ressurs.

5. april 2022
Digital opplæring - kursmateriell fra Pensjonistforeningen

Digital opplæring - kursmateriell fra Pensjonistforeningen

Kursmateriell på vei ut til alle Postens pensjonistforeninger.

6. mars 2022