Sogn og Fjordane

Årsmøtet takkar av to i styret

Årsmøtet takkar av to i styret

Oddny og Osvald gjekk av etter godt arbeid i mange år

23. mars 2022
Styret har vore på datakurs!

Styret har vore på datakurs!

Endeleg er Sogn og Fjordane si heimeside opp og går

23. mars 2022

Gå til nyhetsarkiv