Sogn og Fjordane

E-post

sogn-og-fjordane@postpensjonistene.no

Telefon

91791742

Postadresse

Rivedalsvegen 50, 6982 Holmedal

Vipps-nummer

18811

Bankkonto

3705 44 15134

Organisasjonsnummer

994 563 106