Sogn og Fjordane

Styret

Navn Mobil Valgt for
Leiar: Kjell G Vagstad 91791742 2023-2024
Nestleiar: Venke Heggenes Linde 91739257 2022-2024
Økonomiansvarleg: Anders Vosseteig 91565504 2022-2024
Sekretær: Åse Rosø 90978333 2022-2024
Styremedlem: Hjalmar Fureli 90518477 2023-2025
Varamedlem 1: John Lien 91861083 2023-2024
Varamedlem 2: Grete Finnebotten 92281768 2023-2024
Varamedlem 3: Bjørg Dalaker 95160638 2023-2024
Bladststyrar: John Lien 91861083  
       

Aktivitetsnemd

     
Leiar: Hjalmar Fureli 90518477 2023-2025
Medlem: Agnar Åsnes 99046042 2023-2025
Medlem: Turid Eimhjellen 97697443 2023-2025
Varamedlem: Marit Helgheim 41374111 2023-2024
       

Kontrollører

     
Leiar: Oddmund Alværen 45082963 2023-2025
Medlem: Oddvar Sande 91002195 2022-2024
Varamedlem: Elna Lund 90983857 2023-2024
       

Valnemd

     
Leiar: Arnt Bøe 95153467 2022-2024
Medlem: Bente Troye 90572017 2022-2024
Varamedlem: Eldbjørg Hustveit 48114939 2023-2024