Håndbok for tillitsvalgte 2021

Håndbok for tillitsvalgte 2021

Ny utgave av Håndbok for tillitsvalgte er nå ferdig og lagt ut på hjemmesiden til forbundet under Dokumenter/Brukerdokumenter.

Håper avdelingene bruker dette aktiv i arbeidet i avdelingene.

2. februar 2021
LANDSMØTE I POSTENS PENSJONISTFORBUND 2021

LANDSMØTE I POSTENS PENSJONISTFORBUND 2021

Innkalling til Landsmøte i Postens Pensjonistforbund i dagene 7. - 8. juni 2021. Innkallingen er sendt på epost til avdelingene i dag.

30. januar 2021
Tilbud om kurs i velferdsteknologiens muligheter våren 2021

Tilbud om kurs i velferdsteknologiens muligheter våren 2021

Det er ønskelig at eldre skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter som ligger på velferdsteknologifeltet. Pensjonistforbundet har et tilbud som avdelingene kan gjøre bruk av. Men på grunn av Covid-19 må dette gjøres via nett/Teams.

Se opplegget på vedlegget nedenfor.

21. januar 2021
DELTA PÅ WEBINAR OM ANSVAR FOR EGEN ALDERDOM

DELTA PÅ WEBINAR OM ANSVAR FOR EGEN ALDERDOM

Du kan få mere kunnskap om egen alderdom ved å delta på dette webinar.

13. januar 2021
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2021-2024

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2021-2024

Forslag til Handlingsplan 2021 - 2024 for Postens Pensjonistforbund sendt ut på høring til avdelingene.

13. januar 2021
MØTER/ÅRSMØTE 2021 - COVID-19

MØTER/ÅRSMØTE 2021 - COVID-19

Pandemien synes å fortsette inn i 2021 og vi må tenke på om og hvordan vi kan avholde møter/årsmøtet i 2021

9. desember 2020
HJELP MED NETTBRETT OG SMARTTELEFON

HJELP MED NETTBRETT OG SMARTTELEFON

Dette kan være til god hjelp, se vedlegg.

19. november 2020
JULEGAVE TIL PENSJONISTENE

JULEGAVE TIL PENSJONISTENE

Historisk forlik mellom Pensjonistforbundet, SV og FRP om pensjon.

10. november 2020
Stortinget og pensjonister

Stortinget og pensjonister

Hva mener opposisjonen på Stortinget om Pensjonistforbundets krav

20. oktober 2020