Til nyhetsarkivet

LANDSSTYREMØTE 17. - 18. FEBRUAR 2020

Publisert 31. mars 2020

Postens Pensjonistforbund avholdt landsstyremøte på Gardermoen i dagene 17. -18. februar 2020.

Dagsorden for landsstyremøte var:

1. Protokoll fra siste møte
2. Aktuelle saker
3. Beretning 2019
4. Regnskap 2019
5. Lederkonferansen 13. - 14. mai 2020
6. Planlegging av Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund i 2021
7. Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder
     Innledning ved Inge Eidsvåg fra Nansenskolen
8. Eventuelt

Under aktuelle saker ble det bl.a. orientert om:
* Postkom og Fagforbundet etter 1.1.2020
* Samarbeidsavtalen med Postkom
* Verving
* Forbundets utvikling/organisering
Beretning og regnskap for 2019 ble behandlet og vedtatt. Videre fremdrift og tidsplan for lederkonferansen 13.-14.5.2020 (senere avlyst på grunn av Korona-situasjonen) og Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund 2021.

Inge Eidsvåg fra Nansenskolen innledet Om aldringens forunderligheter, vemod og glede. Et tankevekkende foredrag.