Til nyhetsarkivet

PRISENE ØKTE MER ENN PENSJONENE FOR FJERDE ÅR PÅ RAD

Publisert 22. januar 2019

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet prisøkningen for 2018.

Beregningene fra SSB viser at prisene i 2018 steg med 2,7 %. Pensjonene fra folketrygden og offentlige tjenestepensjoner ble justert opp
med kun 1,9 %. Resultatet er at pensjonistenes kjøpekraft ble svekket med 0,8 % - det er 4. året på rad kjøpekrafetn blir svekket for pensjonister.

Vi du lese mere om dette fra Pensjonistforbundet kan du trykke her.